Lola Luid!
Lola Luid! is de eerste pilot van de Leegstand OpLossers Amsterdam (Lola) en DE pop-up mall met lokale start-ups op het gebied van design, kunst, food en fashion. In december 2014 geopend in het voormalig Westburg College - Schipluidenlaan 14, naast Station Lelylaan Amsterdam.
https://www.facebook.com/lolaluid/timeline
LOLA is een samenwerking van o.a. de Lokale Lente, de Culturele Stelling van Amsterdam, De Vrije Ruimte, Stipo en Urban Resort.
Open brief: Geef leegstaande gemeentepanden aan maatschappelijke initiatieven

Op 8 april 2014 heeft de Vrije Ruimte samen met Urban Resort, Lokale Lente, Culture Stelling Amsterdam en Stipo onderstaande Open Brief verzonden aan de formateurs van het nieuwe bestuurscollege.

Open brief aan de de formateurs van het nieuwe bestuurscollege

Geef leegstaande gemeentepanden aan maatschappelijke initiatieven

Wij roepen u op om in het bestuursakkoord de aanpak van leegstand hoog op de agenda te zetten en een passage op te nemen waarin u afspreekt om leegstaande en leegkomende gemeentepanden ter beschikking te stellen aan maatschappelijke initiatieven.

Laat zien dat de gemeente het voortouw neemt in de aanpak van leegstand en benut deze om nieuw elan in de stad te krijgen. Zet zo de eerste stappen voor de uitvoering aan het Actieplan Leegstand van D66 en het voorstel van een Leegstandspool van GroenLinks.

Een flink aantal gemeentepanden staat al jaren leeg, of grotendeels leeg, en dat worden er de komende jaren steeds meer. Zet in deze panden geen antikraak of leegstandsbeheer, maar stel ze ter beschikking aan maatschappelijke initiatieven. Doe dit in elk geval met gemeentepanden met een maatschappelijke bestemming.

Op die manier kan het wegvallen van buurthuizen en het teruglopen van subsidies voor zorg, ouderen, welzijn, sport en cultuur (deels) opgevangen worden. Geef de leegstaande gemeentepanden de functie van kweekvijver waar nieuwe maatschappelijke initiatieven kunnen opbloeien. Ze zullen werk scheppen en maatschappelijke meerwaarde genereren door onderdak te bieden aan sociale, culturele en zorg initiatieven, startende creatieve ondernemers, sociale wijk ondernemingen, zzp-ers en kunstenaars.

Doe het snel. Zorg voor zo weinig mogelijk bureaucratische drempels. Veel communities vormen zich pas in de praktijk. De snelheid waarmee panden een nieuwe invulling krijgen zal bepalend zijn voor het succes. Voor de zomer 2014 kunnen de eerste panden feestelijk geopend worden.

Laat de groep gas, water en licht betalen en voor een goed beheer en onderhoud van het pand zorgen. Spreek een gebruiksperiode af en onder zoek in die periode (bij succes en bijvoorbeeld met steun van Bureau Broedplaatsen)of het pand ook op langere termijn aan de groep verhuurd of verkocht kan worden, op basis van maatschappelijke meerwaarde.

In de komende weken zullen de initiatiefnemers en betrokken organisaties in nauwe samenwerking met enkele ambtenaren komen tot een uitgewerkt voorstel om het plan op korte termijn praktisch ten uitvoer te kunnen brengen.Wij benutten hierbij de ervaring die de afgelopen 15 jaar met broedplaatsen is opgedaan.

Amsterdam 8 april 2014,

Urban Resort, de Vrije Ruimte, Lokale Lente, Culturele Stelling van Amsterdam, Stipo

Waarbij aangesloten de volgende sociale ondernemingen en vrije culturele ruimten:

Lokale Lente: Noorderparkkamer en Noorderpark Trust (Volewijck Noord), Meevaart (Indische Buurt, Oost), MidWest (De Baarsjes, West), Ik Geef om de Jan Eef (De Baarsjes, West), Tugela85 (Transvaalbuurt, Oost), Lucas Community(Wildemanbuurt, Nieuw-West), Samen Krachtig Plan van Gool (Plan van Gool, Noord), Heesterveld Creative Community (Heesterveld, Zuidoost), Casa Jepie Makandra (Holendrecht, Zuidoost), Samen Ondernemen (Slotervaart, Nieuw-West), The Bookstore (Kolenkitbuurt, West), Garage Notweg (Wildemanbuurt, Nieuw-West), Talentenhuis (Meer en Vaart, Nieuw-West), Buurtonderneming De Serre (Osdorp, Nieuw-West), IJburg droomt, IJburg doet (IJburg, Oost), HW10 (Slotervaart, Nieuw-West), Cruquius Gilde (Oost), De Driehoek (Het Blauwe Zand, Noord), Gouden Handen (Bos en Lommer, West), Multibron (Venserpolder, Zuidoost), Wijkonderneming Hofgeest (HBuurt, Zuidoost) Culturele Stelling van Amsterdam: Tolhuistuin, Ruigoord, Nieuw en Meer, 1800 Roeden, ADM, Bajesdorp, Buurtboerderij, Heesterveld, Het Domijn, Fort Vijfhuizen, Forteiland Pampus, Het Veem, Krux, NDSM-Werf, De Valreep, OT301, Plantage Doklaan, Rijkshemelvaart, Schijnheilig, Slangenpand, Tetterode, Villa Friekens, Zaal 100


Contactpersonen:

Jaap Draaisma, jaap@urbanresort.nl , 06-12287013

Simon van Dommelen, mail@simonvandommelen.nl, 06-45350698Een ogenblik geduld... de informatie wordt binnengehaald.