BRANDveiligheid in broed- en vrijplaatsen in Amsterdam Handboek voor theorie en praktijk 2008

Het handboek is opgesteld in samenwerking met de Brandweer Amsterdam-Amstelland. De Vrije Ruimte hoopt dat met dit handboek, en het onlangs door het gemeentebestuur toegekende recht op contra-expertise, een eind zal komen aan de onnodige sluiting van vrij- en broedplaatsen wegens brandgevaar.

In de afgelopen jaren is een groot aantal vrijplaatsen en broedplaatsen geconfronteerd met ontruiming, controle-acties of verbod van geplande activiteiten op grond van brand- of andere veiligheidseisen.

Toen in 2005 Pakhuis Afrika werd ontruimd, de ADM aan een grootschalige controle werd onderworpen en er problemen waren rond de ingebruikname van de skatebaan op de NDSM-werf, besloten vereniging de Vrije Ruimte en tientallen vrijplaatsen actie te ondernemen om te voorkomen dat strikte naleving van veiligheidsregelgeving zou leiden tot verstikking van experiment en vernieuwing in Amsterdam.

Zo’n drie jaar en vele vergaderingen verder is er resultaat: Er is een subsidieverordening die het mogelijk maakt voor vrijplaatsen en broedplaatsen om in het geval van een negatief brandweeradvies contra-expertise aan te vragen. Door de Vrije Ruimte is in samenwerking met de Brandweer Amsterdam-Amstelland een handboek Brandveiligheid voor vrijplaatsen en broedplaatsen gemaakt.

In het handboek voor BRANDveiligheid wordt in begrijpelijke taal een uitleg gegeven van regelgeving en procedures die betrekking hebben op het brandveilig maken van een broedplaats, vrijplaats of kraakpand. Daarnaast wordt uitgelegd wat die regels in de praktijk inhouden en hoe een pand daadwerkelijk brandveilig gemaakt kan worden. Dit gebeurt onder andere aan de hand van drie verschillende Amsterdamse voorbeelden: Frederik Hendrikschool, Volkskrantgebouw en OT 301.

Het handboek is gericht op gebruikers van broed- en vrijplaatsen, maar ook door professionals (architecten, medewerkers van woningcorporaties of medewerkers van stadsdelen, zoals buitendienstinspecteurs en bouwplantoetsers) kan het handboek worden gebruikt als naslagwerk.

Werkgroep Brandveiligheid van ver. de Vrije Ruimte: Iris de Kievith, Marieke van Ouwerkerk, Nicole van Leeuwen, Hein de Haan, Bas van de Geyn.

De publicatie is tot stand gekomen met financiële steun van Het Oosten, Ymere en Principaal/De Key, Woonwerkpanden WG, Frederik Hendrikschool en Tetterode, Hein de Haan architectuur stedenbouw, Bureau Broedplaatsen van de Gemeente Amsterdam, en De Vrije Ruimte.

Handboek bestellen?

Maak €10 over op rekeningnummer 6849222 tnv Vereniging de Vrije Ruimte in Amsterdam ovv Brandboek of stuur een mail naar: brand@vrijeruimte.nl

Je kunt het Handboek Brandveiligheid ook downloaden als pdf

(pdf))

Aanleiding van het Handboek

Het boek is tot stand gekomen naar aanleiding van de ontruiming van Pakhuis Afrika in 2005. In 2007 hebben broedplaatsen en kraakpanden het recht gekregen op een second opinion bij de beoordeling van hun brandveiligheids situatie.

Klik hier voor meer informatie

Folder brandveiligheid in Kraakpanden

In 2008 is vanuit de kraakbeweging de volgende folder tot stand gekomen. Als je over brandveiligheid in je kraakpand nedenkt staan in deze folder de eerste principes helder beschreven. Je kunt de folder bestellen via dit e-mail adres:

brandjepandje@yahoo.com

Of via deze link als pdf downloaden:

 

 

 

 

 

 

Een ogenblik geduld... de informatie wordt binnengehaald.