Op 22 juni 2007 ­ heeft de Vrije Ruimte, als vertegenwoordiger van een aantal Amsterdamse woonwerkpanden, de ‘regeling bestaande (woon)werkpanden in verhuur bij corporaties’ mede-ondertekend. In deze regeling spreken woonwerkpanden, woningbouwcorporaties en de gemeente Amsterdam af dat de huren in deze panden gematigd blijven zolang de ruimte wordt gebruikt voor sociale en culturele doeleinden. Volgens de Vrije Ruimte zijn door deze regeling een groot aantal sociale en culturele vrijplaatsen voor de stad behouden. Waaronder de Inktfabriek aan de Brouwersgracht, De Zwarte Lelie aan de Prinsengracht en Kloof 86 (literair centrum Perdu) op de Kloveniersburgwal.

De betrokken woonwerkpanden, meestal ex-kraakpanden, zijn in de jaren ’80 en ’90 door de gemeente aangekocht en met behulp van gemeentelijke en overheidssubsidies verbouwd, waarna ze werden overgedragen aan een woningbouwcorporatie. Begin 2007 werd een groot aantal woonwerkpanden plotseling geconfronteerd met (de aankondiging van) forse huurverhogingen in het kader van een meer marktconform huurbeleid van de woningcorporaties. Een groot aantal huurders kan deze huurverhoging niet betalen. Bezwaarschriften of protesten hielpen niets en leidden al in een enkel geval tot opzegging van het huurcontract door de woningbouwvereniging.

Om te voorkomen dat door deze marktconforme huurverhogingen een groot aantal betaalbare sociale en culturele bedrijfsruimten voor de stad verloren zou gaan, ondernamen gebruikers van woonwerkpanden en de Vrije Ruimte diverse pogingen de woningbouwcorporaties te wijzen op hun maatschappelijke functie als verhuurder van betaalbare woon én werkruimte. De woningbouwverenigingen Het Oosten en De Key zijn met de panden actief gaan meedenken over de mogelijkheden en mede dankzij de inzet van het Bureau Broedplaatsen en wethouder Van Poelgeest hebben deze inspanningen geleid tot de regeling bestaande (woon)werkpanden in verhuur bij corporaties.

In deze regeling spreken de woonwerkpanden, gemeente en woningbouwcorporaties af dat woonwerkpanden die voldoen aan nader omschreven sociaal en cultureel profiel in aanmerking komen voor een gematigde huur zodat het ideële karakter en de maatschappelijke functie ook in de toekomst mogelijk blijven. De sinds 1 januari 2008 operationle Commissie Ateliers en (Woon)werkpanden Amsterdam (CAWA), ziet periodiek toe of een pand nog voldoet aan de criteria. Ook andere woonwerkpanden kunnen een beroep doen op de regeling.

De Vrije Ruimte benadrukt dat de regeling slechts een kader geeft waarbinnen woonwerkpanden met de corporaties afzonderlijk afspraken kunnen maken. Ze gaat er van uit dat de woningbouwverenigingen hun maatschappelijke taak serieus nemen en de regeling niet zullen gebruiken als vrijbrief om de huren te verhogen naar de maximale afgesproken huur van 53 euro per vierkante meter. Hierdoor zou immers alsnog een groot aantal huurders in de problemen komen en hun maatschappelijke en culturele functie voor de stad verloren gaan.

De Vrije Ruimte is blij met deze regeling. Ze ziet het als een eerste stap om de uitverkoop van betaalbare ruimten voor experiment en kleine, leuke, gekke initiatieven in Amsterdam een halt toe roepen.

Klik hier voor de regeling woonwerkpanden

 

 

Een ogenblik geduld... de informatie wordt binnengehaald.